Sub denumirea “Circuitul Bisericilor Medievale” a fost înfiinţat un circuit turistic tematic ce îşi propune să ofere celor interesaţi informaţii detaliate despre moştenirea culturală şi religioasă unică, păstrată în Bazinul Carpatic. Acest circuit este menit să prezinte moştenirea ecleziastică medievală a unei regiuni cândva unite, formată din Ungaria de nord-est, Transcarpatia şi partea nordică a teritoriului numit Partium. Circuitul atinge judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, judeţul Satu Mare din România şi regiunea Transcarpatia din Ucraina, teritorii strâns legate de rădăcinile istoriei comune. Bisericile medievale din Transcarpatia înseamnă limita estică a creştinismului occidental, până aici se extinde gotica, de aici începe lumea bisericilor de lemn, a ortodoxiei. Istoria tumultuoasă a Transcarpatiei defineşte o istorie la fel de zbuciumată şi pentru bisericile de aici. Multe lăcaşuri au pierit în urma năvălirii tătarilor, majoritatea au fost preluate de protestanţi după pătrunderea reformei, altele au fost mistuite de flăcări în luptele de independenţă ale perioadei moderne, iar vremea sovietică a transformat multe lăcaşuri de cult în muzee ateiste. Aceste vremuri tulburi au trecut şi moştenirea bisericească a devenit obiectiv de vizitare pentru turişti.

 

Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg este una dintre teritoriile cele mai bogate în biserici medievale din Ungaria, o reţea de lăcaşuri medievale cu o densitate ce o face unică în ţară. Moştenirea istorică a Sătmarului şi a zonei Bereg surprinde cu o atmosferă unică, cu bisericile micuţe, clopotniţele ridicate lângă ele, cu bogăţia frescelor medievale păstrate, cu galeriile şi tavanele casetate pictate, cu amvoanele bogat ornate. Majoritatea bisericilor medievale din Câmpia Panonică au căzut victime ale distrugerilor otomane. Această zonă înconjurată de ape a reuşit însă să se ferească de oştile distrugătoare şi de năvălirea culturilor străine. Astfel micile biserici medievale s-au putut păstra în bogăţia şi frumuseţea lor nealterată, adevărate bijuterii ale zonei.